RUIMTE voor Kwaliteit en Maatwerk in de WET IKK

Vanuit de Overheid wordt er eindelijk meer RUIMTE geboden voor Kwaliteit en Maatwerk in de WET IKK!

Met ingang van januari 2020 heeft de toezichthouder meer ruimte/mogelijkheden om tot een juist oordeel te komen in het kader van Kwaliteit. Wanneer de Kinderopvangorganisatie er alles aan gedaan heeft om de wet te volgen, er structureel maatregelen zijn genomen en de maximale inspanning is geleverd maar dat toch door overmacht aan de wet niet letterlijk is voldaan, kan er afgezien worden van een overtreding / handhavingsbeleid wanneer het belang van de kinderen niet wordt geschaad.

De kleinschalige kinderopvang krijgt letterlijk ruimte om te doen waar zij voor staan. Kwaliteit en Maatwerk voorop waarbij het Kind te alle tijden staat CENTRAAL staat!

We beginnen vaak veel te vroeg met 
dwang en de nadruk op sociaal zijn. 
We beseffen onvoldoende dat een kind eerst tederheid en aandacht nodig heeft. 
Wat je wil krijgen, moet je eerst geven. (bron C. Delsing)

Het doel van de wet de Kwaliteit te verhogen in de zin van meer Stabiliteit op de groepen en meer individuele aandacht voor  kinderen kan op deze manier meer tot zijn recht komen.

Casa4 biedt ondernemers ondersteuning bovenstaande op een juiste manier te organiseren en te beschrijven in o.a. de verschillende beleidsstukken.