Missie

Vanuit de ambitie om zowel ondernemers in kinderopvang als staf en medewerkers in basis- en voortgezet onderwijs op alle vlakken te ondersteunen bij hun ondernemerschap en de uitvoering van hun werkzaamheden, heeft Casa4 een krachtige missie ontwikkeld. Wij dragen onze sterke waarden en identiteit uit omdat wij onze opdrachtgevers van daaruit kunnen ondersteunen bij hun eigen ondernemerschap/onderwijs, missie, waarden en identiteit. Op die manier kunnen zij die uitzonderlijk mooie en dankbare dienst verlenen: uitstekende kinderopvang bieden, die voldoet aan alle wettelijke voorwaarden en vereisten, waarbij een gezonde groei en ontwikkeling van het individuele kind altijd voorop staat.

Verbinden en samenwerken

Als landelijk opererende organisatie in begeleiding, advies en training, richten wij ons voornamelijk op kleinschalige zelfstandige ondernemers. Daar zien wij vaak de basisidentiteit en -waarden terug die voor ons herkenbaar en vanzelfsprekend zijn, zoals een respectvolle persoonlijke benadering van het individu, grote betrokkenheid en extra aandacht. Casa4 kan – als ondernemer én specialist in kinderopvang – ondersteuning bieden om deskundigheid en vaardigheden binnen jouw onderneming bij te brengen en/of te vergroten. Daarnaast zien wij ook dat er belangstelling is vanuit het basis- en voortgezet onderwijs voor onze dienstverlening. Wij leggen de nadruk op verbinding en samenwerking, de kwaliteiten van het individu, de kracht van het team en neutrale (geweldloze) communicatie. Casa4 inspireert en motiveert opdrachtgevers om het beste uit zichzelf, hun organisatie en hun team te halen ten behoeve van de kinderen die zij opvangen of onderwijzen. We doen dit met enthousiasme en bezieling vanuit verbinding en samenwerking. Met korte communicatielijnen kunnen wij effectief en efficiënt samenwerken.

 

 

 

We beginnen vaak veel te vroeg met dwang en de nadruk op sociaal zijn. 

We beseffen onvoldoende dat een kind eerst tederheid en aandacht nodig heeft. 

Wat je wil krijgen, moet je eerst geven.

bron C. Delsing