Missie + Visie

Casa4 heeft een krachtige kijk op kinderopvang in het algemeen en ondernemen in kinderopvang in het bijzonder. Dat uit zich in een heldere missie en visie, waarmee wij ondernemen in kinderopvang en kindgericht onderwijs een bijzonder accent willen meegeven.

Wij ervaren dat ondernemerschap in kinderopvang en kindgericht onderwijs leidt tot kinderopvang met een krachtig of stevig positief fundament. De plek waar ouders hun kinderen graag brengen om liefdevol, veilig en vol vertrouwen op te groeien. Waar kinderen zichzelf kunnen zijn, kind mogen zijn en zich volop kunnen ontwikkelen. Waar ze lekker en veel buiten spelen, bewegen en beleven. Dat is waar het ons om gaat, wat we graag willen uitdragen en delen. Daar ligt uiteindelijk ons hart. We vertellen erover in onze missie en visie.