Visie

Casa4 is ambitieus en wil uitgroeien tot hét expertisecentrum in Nederland voor ondernemers in kleinschalige kinderopvang. Een kompas in kinderopvang, met het kind en zijn gezonde ontwikkeling in de hoofdrol. Liefdevolle opvang vooral, een veilige basis, een plek om te kunnen groeien en te ontwikkelen. Met het accent op spelen, bewegen en beleven in de natuur. Casa4 ambieert Kwaliteit, met de hoofdletter K.  

Blijvend ontwikkelen

Om in staat te zijn onze ambities te verwezenlijken binnen een zich voortdurend ontwikkelend werkveld, onderzoeken wij steeds mogelijkheden voor verbetering, vernieuwing en uitbreiding. Dat willen we bereiken door onze dienstverlening, ons trainingspakket en ons netwerk zodanig uit te breiden en te optimaliseren, dat alle facetten waar je als ondernemer in kinderopvang mee te maken krijgt, aan bod komen.

Omdat verbinding en samenwerking in onze visie en werkwijze centraal staan, kijken wij continu of wij nieuwe vruchtbare samenwerkingsverbanden kunnen aangaan. Wij brengen onze opdrachtgevers met elkaar in contact voor onderlinge uitwisseling van informatie en kennis. Zo werken wij eraan om zowel ons netwerk als dat van onze opdrachtgevers te vergroten en zelfs op termijn met onze ondersteunende activiteiten landelijke dekking te bieden.