Pedagogiek, respect voor de natuur

Vanuit de KIJK op pedagogiek door Loris Malaguzzi gebruiken we de natuur, de buitenruimte als 3e pedagoog.

In de dagelijkse omgang met kinderen op de kinderopvang leren wij de kinderen de waarde van, en respect te hebben voor de natuur. Wij sluiten aan bij de weersomstandigheden,genieten van de seizoenen of bepaalde gebeurtenissen. Wanneer mogelijk, en afhankelijk van de leeftijd, trekken we er met kinderen op uit, verzamelen materiaal om daar, terug op de kinderopvang, verder mee te spelen. Eenmaal weer op de groep kunnen de prachtigste dingen gemaakt worden van steentjes, schelpen of takjes, wat er ook maar gevonden is.

Een bewuste keuze kan ook zijn het noodzakelijke tuinonderhoud of het bewerken van de moestuin niet geheel uit te besteden, maar ook kinderen daarmee bezig te laten zijn, zelfstandig of onder begeleiding van de medewerkers.

Voor meer informatie over de pedagogische richtlijn, mail je vraag naar info@casa4.nl