Dit is Casa4!

Casa4 – voluit Casa4 Ondernemen in Kinderopvang – begeleidt, adviseert en traint ondernemers in kleinschalige kinderopvang door heel Nederland. Wij zijn in 2011 gestart vanuit de wens om onze jarenlange kennis en ervaring – onder andere opgedaan als zelfstandig ondernemer in kleinschalige kinderopvang – te delen met andere ondernemers in de kinderopvangbranche en samenwerkingen in een krachtig landelijk netwerk tot stand te brengen. Daarnaast ondersteunen en inspireren wij onderwijsmedewerkers in zowel basis- als voortgezet onderwijs.

Gespecialiseerd en deskundig

Kinderopvang vraagt om verantwoord ondernemerschap. Startende ondernemers hebben dan ook een lange lijst van zaken die geregeld en gedaan moeten worden voordat ze de deuren van hun kinderopvang kunnen openen. Vaak weten ze al het nodige, maar wij hebben gemerkt dat zij het heel prettig vinden als al in het beginstadium van hun onderneming meegekeken en meegedacht wordt door een gespecialiseerde deskundige. Ook bestaande ondernemers in de kinderopvang waarderen het om dat extra steuntje in de rug te krijgen. Hoewel zij al een tijd meedraaien merken ook deze ondernemers dat ze in deze branche – die continue in beweging is – steeds worden uitgedaagd om mee te bewegen en daarbij hulp kunnen gebruiken. We kunnen desgewenst staf en medewerkers in basis- of voortgezet onderwijs ondersteunen en inspireren. Casa4 kan door jarenlange ervaring en expertise opgedaan in de vele facetten van kinderopvang jouw kompas zijn.

Dit is Casa4

Casa betekent zoveel als huis, wat voor Casa4 refereert aan liefdevolle opvang van kinderen in een huiselijke sfeer. ‘Casa4’ staat voor Coaching met compassie, Aandacht, Samenwerken, Actueel op wet- en regelgeving en 4 Pedagogische pijlers. De pedagogische visie van Casa4 en ons daaruit voortvloeiende pedagogische beleid berust namelijk op 4 pijlers (RRIN):

  • Een Respectvolle benadering naar elkaar
  • Een Ruimtelijke benadering – zowel fysiek als psychisch
  • Een Individuele benadering
  • Een Neutrale benadering – zonder oordeel

Doel

Door onze dienstverlening verbinden wij ondernemers in kinderopvang; zo werken wij samen aan een landelijk netwerk van uitstekende kinderopvang. Samen creëren we warme opvangplekken. Hier kunnen kinderen volgens onze pedagogische visie liefdevol worden benaderd tijdens hun individuele ontwikkeling, die mooi aansluit bij hun eigen tempo en belevingswereld en in harmonie met de natuur.