Casa4 trainingen

Kinderopvang is altijd in beweging. Wet- en regelgeving wijzigt, inzichten vernieuwen, accenten verschuiven. Als ondernemer in kinderopvang moet je steevast bijblijven en voorbereid zijn als nieuwe wet- en regelgeving van kracht wordt. Er wordt veel van jou als ondernemer verwacht. Casa4 ondersteunt jou individueel of met je team met trainingen, workshops en netwerkbijeenkomsten.

Ook het team van Casa4 blijft bij, via zowel externe als interne trainingen. Casa4 ontvangt doorlopend professionele externe orthopedagogische begeleiding. Pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches ontvangen op hun beurt continu interne training en coaching via Casa4Kidsz! Kinderopvang, de kinderopvangorganisatie van Casa4. Daarnaast breiden zij hun kennis en ervaring uit op locatie bij opdrachtgevende ondernemers en volgen ze aanvullende externe trainingen en opleidingen.

Trainen van een bewuste aanpak bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Bewust leren handelen, begeleiding bij kijken, zien en signaleren. Opdrachten maken deel uit van de training.

3 trainingen van een dagdeel, verdeeld over 3 maanden

Opfristraining op maat – nadat de basistraining is gevolgd – met verdieping van de aanpak. Werken met de Meldcode Kinderopvang 2019.

1 training van een dagdeel

Casa4 verzorgt teamtrainingen voor ondernemers en medewerkers die gericht zijn op herkenning, stabilisatie en herstel van een aangetast basisvertrouwen en hechtingsproblemen binnen het team volgens de CREF-methode. Met deze methode kunnen bestaande ongewenste patronen worden doorbroken.

Casa4jou! verzorgt individuele trainingen voor ondernemers en medewerkers die gericht zijn op herkenning, stabilisatie en herstel van een aangetast basisvertrouwen en hechtingsproblemen volgens de CREF-methode. Met deze methode kunnen bestaande ongewenste patronen worden doorbroken.

Een individueel trainingstraject door Casa4jou! – onderdeel van Casa4 – dat coaching en psychosociale begeleiding op bewustwording van eigen kracht en talent biedt.

Teamtraining samenwerken aan communicatie in jouw team/organisatie. Je krijgt tools aangereikt om door middel van geweldloze communicatie dezelfde taal te leren spreken en samen te werken.

Wil je graag informatie en ervaringen uitwisselen en sparren met andere ondernemers in kleinschalige kinderopvang in jouw regio én heb je een samenwerkingsovereenkomst met Casa4, dan kun je onze netwerkbijeenkomsten bijwonen.

Casa4 is de verbindende schakel om samen te werken en organiseert 6 regionale netwerkbijeenkomsten per jaar waar jij – naast nieuwe contacten – ook veel bruikbare informatie krijgt en kunt geven.

De bijeenkomsten vinden plaats op locatie bij een collega-ondernemer. Er wordt gelinkt naar elkaar, geleerd van elkaar en verbindingen en samenwerkingen komen tot stand. Wat komt er zoal aan de orde? Naast informatie over de actualiteit in wet- en regelgeving en het documentatiepakket word je geïnspireerd en gemotiveerd door onder andere praktijkvoorbeelden en nieuwe (pedagogische) inzichten.

Diverse pedagogische trainingen met verschillende thema’s vanuit de opvoedingsdoelen van de wet Kinderopvang, bijvoorbeeld Liefdevol begrenzen, Huilen en De eigenheid van het kind.