Bron van pedagogische inzicht

Loris Malaguzzi

Het kind heeft honderd talen
honderd handen, honderd gedachten
honderd manieren van denken,van spelen, van spreken
honderd, altijd weer honderd manieren van luisteren
verwonderen en liefhebben
honderd vreugden,om te zingen en te begrijpen
honderd werelden om te ontdekken
honderd werelden om uit te vinden
honderd werelden om te dromen.
Het kind heeft honderd talen …

 

Aletha Solter

Wanneer kinderen zich “misdragen”
is hun behoefte aan
onvoorwaardelijke liefde en nabijheid het grootst!

 

Janusz Korczak

Kinderen voorschrijven wat ze moeten doen,
doet hen onrecht aan en
werkt storend gedrag in de hand

 

Emmi Pikler

Kinderen hebben recht op autonomie
ontwikkeling is een vanzelfsprekend natuurlijk proces
waar let je op zodat de ontwikkeling van kinderen vanzelf gaat?