Pedagogisch Coach op locatie # Kleinschalige Kinderopvang

Casa4 Pedagogisch Coach

Casa4 is bij KDV Bernewrald en BSO It Sutelplak # http://bernewrald.nl/ voor de Pedagogische Coaching op locatie!

Vandaag staan de individuele leerdoelen van de medewerkers centraal

Werken vanuit en met een groot hart voor kinderen

  • C – Coaching met Compassie
  • A – Aandacht
  • S – Samenwerken
  • A – Actueel op regel en wetgeving Kinderopvang
  • 4 – Pedagogische pijlers (Respectvol-Ruimte-Individueel-Neutraal, zonder waarde oordeel)