Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach 2019 (WET IKK)

Vanaf 1 januari 2019 verplicht de wet dat een Pedagogisch beleidsmedewerker/coach de pedagogisch medewerkers coacht bij de dagelijkse werkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching “on the job”.  Voor een fulltimer wordt er minimaal 10 uur coaching per jaar berekend. Daarnaast moet er nog 50 uur besteed worden per locatie aan (team)coaching en actualiseren van het pedagogisch beleid. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach van Casa4 houdt zich ook bezig met de ontwikkeling en het optimaliseren van het pedagogisch beleid van de organisatie.

Casa4 ondersteunt de Kleinschalige Kinderopvang Ondernemers bij het voldoen aan deze wetgeving in 2019!

We hebben een compleet pakket/aanbod op maat ontwikkelt bestaande o.a uit:

  • het actualiseren van het pedagogisch beleid
  • individuele coaching en team-coaching op de locatie(s)
  • de volledige urenverantwoording per locatie

Kijk voor meer informatie bij “onze diensten” of bel direct met ons  op T 06 5340 0209.