Meldcode Protocol Kinderopvang

De verbeterde MELDCODE KINDEROPVANG is van kracht sinds januari 2019!

5 stappen en 3 routes

Er zijn 5 stappen en 3 routes in de meldcode voor de Kinderopvang. In de eerste drie stappen breng je signalen zorgvuldig in kaart, overleg je met je collega en deel je met de betrokkenen de zorgen die je hebt. In stap 4 weeg je al deze informatie af. Als je zorgen zijn weggenomen, sluit je de meldcode. Heb je nog steeds een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan neem je in stap 5 een beslissing over melden en hulpverlenen.

Afwegingskader

In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Nieuw in dit afwegingskader is, dat je vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis. Bijvoorbeeld ernstige letsels, of voortdurende onveiligheid voor kinderen bij ernstige verslavingsproblematiek van hun vader of moeder. Volgens het afwegingskader meld je je vermoedens van onveiligheid ook:

  • als je zelf geen hulp kunt bieden omdat hulp verlenen niet je vak is.
  • je geen hulp kunt organiseren
  • de betrokkenen geen hulp accepteren.
  • je meldt wanneer het onveilig blijft, ook al is er hulp ingezet.

Passen jullie deze al toe?

Wil je meer informatie en of ben je op zoek naar een training op maat?

Casa4 biedt (opfris)trainingen in het werken met de Meldcode Kinderopvang op maat voor de kleinschalige organisatie!