Casa4 Trainingen

 

Meldcode Kinderopvang

  • Bewuste aanpak bij een vermoeden van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
  • Opfristraining op maat, werken met de Meldcode Kinderopvang 2019

 

Communicatie en Basisvertrouwen in de organisatie

  • Teamtraining samenwerken aan het basisvertrouwen van de organisatie
  • Individuele training,  basisvertrouwen van jou als professional
  • Workshop basis geweldloze communicatie

 

Pedagogisch Beleid

  • Pedagogische beleidsmedewerker/coach,  programma op maat voor iedere organisatie

 

Trainingen in samenwerking met collega’s

  • Pedagogische trainingen door mw. C. Delsing, Orthopedagoog
  • Basiskennis en Basisvertrouwen voor 0-jarigen, IKEV