Klachten- en geschillenprocedure


Casa4Kidsz! gaat uiterst zorgvuldig en respectvol om met zowel jou als ouder als met je kind. Wederzijds vertrouwen, respect en goede communicatie zijn de basis voor goede opvang van je kind. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent en een klacht hebt. Dan is het belangrijk voor je om te weten hoe wij daarmee omgaan. 


Spreek je uit

Wij vinden een prettige evenwichtige communicatie belangrijk. Door goed met elkaar in overleg te zijn kunnen we je bij al je vragen helpen. Ben je niet tevreden of zit je ergens mee, spreek je dan uit. Voel je vrij om wat je dwars zit aan te kaarten, dat is in ieders belang.  Zo leren we van elkaar om de best mogelijke opvang te kunnen bieden aan je kind. Onze deur staat altijd open.

 Een klacht, wat nu? 

Toch kunnen er onverhoopt situaties ontstaan die leiden tot een klacht. Misschien zijn er zelfs ook andere ouders met dezelfde klacht. Dat is niet wenselijk en daarom vooral reden om niet te wachten met melden, dan kunnen we er in gezamenlijk overleg direct aan werken om de klacht te verhelpen. Onder Interne klachtenprocedure lees je hoe we dit doen.

Interne klachtenprocedure 

Casa4Kidsz! gaat zeer zorgvuldig om met je klacht, die volgens ons F 348 Intern Klachten Reglement behandeld wordt. Meld je onvrede of klacht daarom het liefst zo vlot mogelijk voor een snelle oplossing. Dat kan natuurlijk mondeling tijdens contactmomenten of telefonisch. Naast een mondelinge melding vragen we je om de klacht ook altijd schriftelijk te melden. Dat kan door het invullen van het F 345 Intern klachtenformulier, ook verkrijgbaar op onze locatie en of op te vragen per email kidsz@casa4.nl.  Na ontvangst van je klacht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Geschillencommissie

Komen we er ondanks beider inspanningen niet samen uit? Dan kun je onafhankelijk advies inwinnen bij Klachtenloket Kinderopvang, dat onderdeel uitmaakt van de Geschillencommissie. Zij kunnen eventueel bemiddelen. Als ook dan geen oplossing gevonden wordt, kan een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie.