Casa4Kidsz! KDV


Casa4Kidsz! biedt liefdevolle, stimulerende en respectvolle begeleiding en verzorging die past bij je kind, zijn leeftijd en zijn ontwikkeling (voor de leesbaarheid schrijven wij ‘zijn’ waar ‘zijn of haar’ bedoeld wordt). We werken met twee stamgroepen: een stamgroep van 12 kids in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en een stamgroep van maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar maanden.


Ontvangen en uitzwaaien

We ontvangen de kinderen ’s morgens in de grote ruimte aan de voorzijde van het pand, de ruimte van de stamgroep van 0 tot 4-jarigen met de naam Ik ben mezelf!. Deze plek neemt een centrale rol in: hier breng je je kind, praat je de medewerkers even bij en geef je aandachtspuntjes door zodat er altijd een vloeiende overloop is van thuis naar opvang. Zo kunnen wij je kind optimaal individueel begeleiden tijdens opvanguren. Bij het ophalen vertellen we je hoe de dag verlopen is: hoogtepunten, mooie verhalen, nieuwe ontwikkelingen of als het even wat minder ging. Daarna zwaaien we jullie weer uit tot de volgende keer. De dag begint en eindigt – zoveel als mogelijk – in Ik ben Mezelf voor alle kinderen op basis van het aantal kinderen per groep. Voor ouders en medewerkers is dit prettig en duidelijk. Ook op andere gezamenlijke momenten maken wij gebruik van de groepsruimte Ik ben mezelf!.

Om een stabiele basis te bieden voor veilige en vertrouwde opvang heeft elk kind een vaste stamgroep met een maximum van twee verschillende stamgroepen per week onder begeleiding van betrokken gekwalificeerde pedagogische medewerkers die gekoppeld zijn aan deze stamgroepen. Dagelijks is minimaal één van deze medewerkers werkzaam op de groep.

 Stamgroep ruimtes

Aan de voorzijde van het pand is een ruime en lichte ruimte ingericht voor een stamgroep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar en aan de achterzijde van het pand gereserveerd en ingericht voor maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. Hier kunnen zij in een veilige omgeving alleen én samen spelen, bewegen, ontdekken en creëren onder leiding van onze vaste  enthousiaste pedagogische medewerkers.

Binnen- en buitenruimtes

Beide groepen hebben een eigen binnen- en buitenruimte ter beschikking. Dat vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling, rust en veiligheid. Op deze manier kunnen o.a. de baby’s en de jongere kinderen in alle rust ontwikkelen, buiten spelen op hun eigen tempo in de buitenruimte aan de achterkant van het gebouw. De peuters en kleuters lekker vrij spelen in hun eigen buitenruimte aan de voorzijde van het gebouw zonder rekening te hoeven houden met de allerkleinsten.

De binnenruimtes zijn ruim, licht en overzichtelijk ingericht met themahoeken en ruimte voor vrij spel. Er is fijn speel- en spelmateriaal aanwezig, voor elk wat wils. De grotere ruimte Ik ben mezelf! van de stamgroep van 0 tot 4-jarigen – aan de voorzijde van het pand – neemt een centrale rol in bij de ontvangst ’s morgens en het vertrek naar huis aan het einde van de dag.

De buitenruimtes zijn per leeftijdsgericht ingericht voor spelend leren, ontdekken en ontwikkelen. Gedurende de dag verblijven de kinderen in de binnenruimtes van hun eigen stamgroep. Bij het buitenspelen kunnen we de kinderen samenvoegen op leeftijd zodat ieder kind met leeftijdsgenootjes kan spelen, vriendschappen kunnen opbouwen en ontwikkelen in uitdagingen die de buitenruimtes bieden. Wanneer de jongste kinderen even behoefte hebben aan slaap dan kan dat in 1 van de slaapkamers die voor beide stamgroepen gebruikt worden

Extra opvang

Voor extra opvang of specifieke activiteiten kunnen kinderen terecht mits de bezetting/planning dit toelaat.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 07.30 – 18.00 uur

Casa4Kidsz! Kinderdagverblijf is in 2024 51 weken per jaar geopend.

Wij zijn gesloten op:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede Paasdag, 01 april 2024
  • Hemelvaartsdag, 09 mei 2024
  • Vrijdag na Hemelvaart, 10 mei 2024 (studiedag voor EHBO en BHV en Ontruiming)
  • Tweede  Pinksterdag, 20 mei 2024
  • De sluitingsweek  (week 29, 4 daagse in 2024)
  • 1e en 2e Kerstdag, 25 en 26 december 2024
  • 27 december 2024
  • Nieuwjaarsdag 01 januari 2025