Casa4 diensten

Helpdesk en Steunpilaar

Casa4 is jouw sparringpartner en denkt met je mee over vragen en uitdagingen.

Ondernemerschap

Casa4 biedt je praktische handvatten voor het reilen en zeilen van je onderneming.

Wet & Regelgeving

Casa4 zorgt ervoor dat je op de hoogte bent en blijft van de actuele wijzigingen. Casa4 biedt een online handboek zodat de ondernemer werkt met de juiste documenten op locatie. Ook ondersteunt Casa4 bij het handhavingstraject (de GGD inspectie op locatie en bij het schrijven van de Zienswijze naar aanleiding van het conceptrapport).
Samen zorgen we ervoor dat jouw kinderopvang voldoet aan alle eisen.

Financiën

Casa4 ondersteunt bij het jaarlijkse prijsbeleid en bij het beheren van een financieel gezonde onderneming.

Casa4 Risicomanagement (Veiligheid & Gezondheid)

Casa4 ondersteunt in het herkennen van en omgaan met risico’s in de dagelijkse praktijk en de beschrijving daarvan.

Casa4 Pedagogische Visie & beleid

Casa4 heeft een eigen pedagogische visie waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Deze pedagogische visie van Casa4 sluit goed aan bij een ieder die het belangrijk vindt dat kinderen zich ontwikkelen tot volwassenen die in verbinding zijn met en liefde hebben voor zichzelf, anderen en de omgeving.

Netwerkbijeenkomsten

Casa4 biedt de ondernemer de mogelijkheid om te sparren met andere ondernemers in de kleinschalige kinderopvang in een regionaal netwerk.

Pedagogische beleidsmedewerker/coach

Vanuit de wet IKK wordt er met ingang van 2019 o.a. verwacht dat medewerkers worden gecoacht op de werkvloer. Wij begrijpen dat niet iedere onderneming hiervoor de mogelijkheden heeft, daarom kunnen wij je helpen. We bieden je de mogelijkheid gebruik te maken van onze pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Diensten in samenwerking met collega’s

  • Accountancy en salarisadministratie
  • Planning en facturatie pakket
  • Kredietverstrekking

Wat ondernemers zeggen over Casa4

..."Casa4 is voor ons persoonlijk contact - goede relatie – vertrouwen – tevreden - korte lijnen - inspelen op de behoefte van de klant - goed netwerk en leidt tot een goed resultaat.

BSO Bijls Buiten

Ik wil even aan jullie kwijt dat de manier waarop ik de richtlijnen van de verschillende thema's aangeboden krijg erg goed bruikbaar zijn binnen de werkbesprekingen. Ik hoef niet meer zelf na te denken hoe we verdieping krijgen in een vergadering. Super!

Kinderopvang De Groene Weide