Veilig Thuis bij Casa4 netwerk bijeenkomst

Tijdens de Casa4 netwerk bijeenkomst in regio Zuid kwam een medewerker van Veilig Thuis uitleg geven over de  organisaties Veilig Thuis in Nederland. Aanwezige Ondernemers hebben nu een beter beeld gekregen van Veilig Thuis, wat zij precies voor aandachtsfunctionarissen in de Kinderopvang kunnen doen bij een vermoeden van Kindermishandeling en of Huiselijk Geweld.

Aan bod kwam onder andere:

*Wat er gebeurt achter de schermen wanneer je advies vraagt en of wanneer je een melding doet.

*Uitleg over de wijzigingen per januari 2019 bij Veilig Thuis

*De vernieuwde Meldcode voor de Kinderopvang, het stroomschema en het afwegingskader.