AVG (privacy) en GGD inspectie

Privacy en BSN nummers

 

De GGD toezichthouder mag BSN nummers opvragen bij de houder. De toezichthouder is bevoegd te onderzoeken of personen die een VOG moeten hebben, zich hebben ingeschreven in het PRK én of de houder met deze personen in het PRK een koppeling heeft gemaakt. De koppeling gebeurt aan de hand van het BSN-nummer. De houder is verplicht om medewerking te verlenen aan het onderzoek van de toezichthouder. De houder moet er voor zorgen dat de gegevens op verzoek van de inspecteur beschikbaar zijn of komen.

 

Mailen naar de GGD

 

De toezichthouder heeft wel recht op inzage van de administratie, waaronder persoonsgegevens, maar persoonsgegevens mogen alleen op een veilige manier verwerkt worden. Als de houder persoonsgegevens mailt, mag dat alleen via een beveiligde web-omgeving. Als het beveiligd versturen van persoonsgegevens via de mail voor de houder niet mogelijk blijkt, moet de toezichthouder bekijken of er een minder belastende manier is om de persoonsgegevens uit te wisselen. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn om als GGD het beveiligd verzenden van persoonsgegevens door de houder aan de toezichthouder mogelijk te maken. Als het digitaal veilig versturen per mail niet mogelijk is, is aangetekende post of het persoonlijk overhandigen van de gegevens een alternatief voor de houder. Een toezichthouder kan ook altijd op de locatie zelf de gegevens inzien.