Kinderopvang weer open vanaf 11 mei!

Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders. Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.

Welke maatregelen kan je nemen=> bijvoorbeeld biedt “wenmomenten” voor de periode van 28 mei tot en met 8 mei.

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk.

Noodopvang als kinderopvang en scholen weer open zijn

Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht.

Vergoedingen voor de ouders

Voor de ouders wordt de eigen bijdrage in ieder geval tot en met 20 mei vergoed door de overheid tot het bedrag van € 8,17 per uur voor KDV en € 7,02 per uur voor de BSO. Wanneer het uurtarief van de Kinderopvangorganisatie boven het uurtarief ligt dan wordt dit vergoed tot maandag 11 mei. Vanaf 11 mei gelden dan weer de tarieven voor de opvang als voor de Coronacrisis.

Casa4 kan je hierbij ondersteunen en antwoordt geven op de vragen die je hebt.

Je kan hiervoor bellen met 06 – 21628020 of stuur een mailtje met je vraag aan info@casa4.nl