Casa4 netwerk bijeenkomsten

Casa4 organiseert in september 2018 weer netwerk bijeenkomsten in 3 regio’s in Nederland voor ondernemers met een kleinschalige kinderopvang organisatie.

De bijeenkomsten worden gehouden bij een Kinderopvang Ondernemer waarmee Casa4 samenwerkt. We organiseren deze bijeenkomsten 4 x per jaar volgens een jaarplanning.

We besteden vooral aandacht aan:

  • De persoonlijke verbinding tussen ondernemers, waarbij het samen delen en uitwisselen van groot belang is.
  • De landelijke regel en wetgeving WET IKK (aanbod pedagogisch coach)
  • De pedagogisch visie , het actueel maken en houden van de pedagogische opvoedingsdoelen van de wet,
  • Beleid Veiligheid en Gezondheid op locatie
  • Training en scholing voor ondernemers en medewerkers
  • Casa4 handboek kwaliteits-management systeem.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Casa4