Gastouderbureau

Het gastouderbureau Casa4 staat geregistreerd in het Landelijk Register met nummer 154672166

Werkwijze

De gastouders bij Casa4 zijn gastouders met ambitie, die op termijn door willen groeien naar een kleinschalige zelfstandige kinderopvang. Zij bieden opvang in de eigen woning aan maximaal 6 kinderen (inclusief de eigen kinderen) in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Iedere ouder die gebruik maakt van deze vorm van kinderopvang zal naast de plaatsingsovereenkomst met de gastouder, een GOB overeenkomst sluiten met het Gastouderbureau Casa4. Daarmee worden de gegevens van ouders en hun kinderen op het gastouderbureau geregistreerd.

Risico inventarisatie

Jaarlijks wordt er samen met de gastouder oa. een risico inventarisatie volgens de landelijke richtlijnen van de GGD uitgevoerd, om zo de gezondheid, hygiëne en veiligheid voor de kinderen te waarborgen.

Naast de risico inventarisatie bezoekt een medewerker van het Gastouderbureau Casa4 de gastouders minimaal 2 keer per jaar voor een begeleiding-en observatiegesprek. Tijdens deze bezoeken wordt nagegaan of de gastouder opvang biedt zoals wordt omschreven. Jaarlijks wordt voor de vraagouders een Thema ouderavond georganiseerd waarin ruimte is voor uitwisseling met het gastouderbureau Casa4.

Klachten afhandeling

Voor informatie betreffende de behandeling van klachten is er een klachtenprocedure, tevens zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie. De klachtenprocedure kunt u lezen in de informatiemap welke u kunt opvragen via info@casa4.nl.

Uurtarief in 2018 € 5,96 per uur inclusief € 0,66 per kinduur bemiddelingskosten.

Het uurtarief voor de gastouderopvang wordt jaarlijks door de gastouders en het gastouderbureau Casa4 vastgesteld. De oudercommissie heeft het recht het gastouderbureau Casa4 hierin van advies te voorzien. Als ouder kunt u wanneer u dit wenst telefonisch contact met ons opnemen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Inspectierapporten